MENU

Hagin Free Font

Hagin е новият серифен шрифт от Fontfabric, конструиран със строги геометрични форми в стил ”old school”. Приложим е във всички типове графичен дизайн – уеб, принт, анимация и пр.

Hagin има версия и на кирилица. Използването му е напълно свободно. В ерата на ACTA това е безспорен плюс, имайки предвид как някои български фирми-разработчици на шрифт наскоро поискаха да бъде заплащана всяка една конкретна употреба на техен шрифт.

Примерите по-долу са дело на Мирослав Бекяров за Fontfabric

”old school”

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>