MENU

Hagin Free Font

Hagin е новият серифен шрифт от Fontfabric, конструиран със строги геометрични форми в стил ”old school”. Приложим е във всички типове графичен дизайн – уеб, принт, анимация и пр.

Hagin има версия и на кирилица. Използването му е напълно свободно. В ерата на ACTA това е безспорен плюс, имайки предвид как някои български фирми-разработчици на шрифт наскоро поискаха да бъде заплащана всяка една конкретна употреба на техен шрифт.

Примерите по-долу са дело на Мирослав Бекяров за Fontfabric

”old school”

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *