MENU

Познайте логото!

Една игричка за разпознаване на лога, които срещате всеки ден. Без претенции за особена сложност. Пробвайте дали сте ги запомнили правилно:

guessthelogo.com

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *