MENU

Критика за всеки

Ако все още не знаете, може да публикувате вашето лого в www.brandsoftheworld.com/critique, за да получите критика и оценка в 4 направления: идея, символ, типография и цветове. Може да маркирате полезните коментари като такива. Може да пуснете и различни варианти, между които се колебаете. Бъдете готови за всякакви оценки!

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>