MENU

Дизайн на BLOOM лампа

Дизайнът е базиран върху формата и структурата на цвете.

Силата на осветеност се регулира чрез степента на отваряне на листенцата на цветето.

Интересен ефект може да бъде добавен чрез използването на сензори. Например – оптически сензори – цветето се отваря в тъмното, така че да свети през нощта. Възможни са и различни варианти за цвят и материал: дърво, пластмаса, рециклирана хартия.

Автори на дизайна са Константин Болимонд и дизайн Дубровски.

01 02 03 04 05 06

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>