MENU

Дизайн на опаковка за пица

Едно интересно решение за дизайн на опаковка за пица. Тя едновременно позволява да си избирате произволно количество, както и различни по видове парчета, а най-вече – решава проблема с мазните ръце 🙂

Един проект на Yinan Wang.

дизайн на опаковка за пица

02

03

04

05

06

07

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *