MENU

Познайте логото!

Една игричка за разпознаване на лога, които срещате всеки ден. Без претенции за особена сложност. Пробвайте дали сте ги запомнили правилно: guessthelogo.com
Read More ›